Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ ECFANGRID.PL

Rosenberg Polska sp. z o.o. respektuje Państwa potrzebę ochrony danych osobowych , dlatego przedstawiamy niniejszą Politykę ochrony prywatności. 


Administrator danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Rosenberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 200, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 211166, NIP 534-22-60-540, która jest administratorem Państwa danych osobowych (dalej „Rosenberg Polska”). Mogą się Państwo z nami skontaktować również poprzez pocztę e-mail rodo@rosenberg.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 22 720 6773.


Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach, w zależności od tego, z jakich funkcji strony internetowej Państwo skorzystają.


a) Newsletter

Rosenberg Polska przesyła informacje o swojej ofercie osobom, które podały w tym celu swój adres e-mail. Podanie danych w celu otrzymywania informacji dotyczących oferty Rosenberg Polska jest dobrowolne. Rosenberg Polska przesyła informacje o ofercie wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to zgodę poprzez podanie adresu e-mail w tym celu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez wypisanie się z newslettera – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Rosenberg Polska drogą e-mailową w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Rosenberg Polska (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej „RODO”) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wypisania się z newslettera.


b) Formularz kontaktowy

Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość przesłaną za pośrednictwem tego formularza . Dane osobowe udostępnione w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego przetwarzane są w celu komunikacji z udostępniającym dane osobowe.

Podstawą przetwarzania danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Rosenberg Polska w postaci komunikacji oraz marketingu usług własnych Rosenberg Polska (tj. art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Wszelkie dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane są ponadto w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów o których mowa powyżej.


c) Portale społecznościowe

Rosenberg Polska przetwarza Państwa dane osobowe w związku z odwiedzaniem profilów Rosenberg Polska w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook, Youtube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności Rosenberg Polska oraz promowaniu wydarzeń, usług czy produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Rosenberg Polska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów o których mowa powyżej. Po tym czasie dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z wyżej wymienionych funkcjonalności strony internetowej.


Państwa prawa

Mają Państwo prawo do żądania:

– dostępu do danych osobowych,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przeniesienia danych do innego administratora danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W przypadku zmian Państwa danych osobowych prosimy o pilne poinformowanie Rosenberg Polska o zaistniałych zmianach w celu wprowadzenia zmian w Państwa zarejestrowanym profilu użytkownika.


Pliki „cookies”

W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym instalowane zostają pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wysyła pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Na naszej stronie internetowej pliki cookie wykorzystywane są do celów statystycznych (Google Analytics).

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której to usłudze pliki cookies zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Witryny (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Witryny, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.


Jak wyłączyć pliki Cookies?

W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chce się być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.


W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przycisk „Opera” w lewym górnym rogu otwiera menu. Po wybraniu „Ustawienia”, a następnie „Wyczyść historię przeglądania…” istnieje możliwość skasowania już ustawionych plików cookie. Przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzi do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdują się w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.


Zmiany Polityki ochrony prywatności

Rosenberg Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce ochrony prywatności.