Istotne powody i procesy modernizacji central wentylacyjnych w modułowy system ECFANGRID

Rys. 1) Wentylator do wymiany

Prawie każdy projekt przebiega według podobnego schematu. Chcielibyśmy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem w przezbrajaniu starych jak i nowszych central wentylacyjnych, aby osiągnąć jak największe korzyści dla twojego projektu instalacji wentylacyjnej.

Dlaczego dokonujemy przezbrojenia central wentylacyjnych w system ECFANGRID? Jakie są tego główne powody?


Oszczędność energii

Najważniejszy i niezmienny powodów dla którego dokonuje się przezbrojenia central wentylacyjnych w systemie marki Rosenberg. Profesjonalny pomiar stanu rzeczywistego aktualnego systemu i analiza amortyzacji inwestycji dostarczają cennych informacji o modernizacji.

Minimalizacja przestojów

Komponent (silnik, przetwornica częstotliwości, …) jest uszkodzony i system ulega zatrzymaniu. Czas dostawy i redundancja komponentów systemu są dla Ciebie ważne.

Perspektywa

Komponenty poprzedniego systemu są eksploatowane przez lata, a części zamienne są trudne do zdobycia. Przyszła rentowność i rozwój są Ciebie ważne.

Rys. 2) Przegrody to niepotrzebne straty ciśnienia

Technologia

Redundancja, higiena środowiska pracy lub połączenie z systemem zarządzania budynkiem mają ogromne znaczenie dla procesu.

Karta inwentaryzacyjna urządzenia

Jest podstawą każdego zapytania.

Karta inwentaryzacyjna urządzenia zapewnia informacje dotyczące przepływu objętościowego, wzrostu ciśnienia i wymiary urządzenia. Należy jednak uważać, ponieważ większość błędów przy wymianie wentylatorów nie występuje ani podczas konwersji, ani podczas rozruchu, ale już podczas etapu projektowania. Z przyjemnością przeanalizujemy kartę urządzenia. Często może to ujawnić dalszy potencjał oszczędności. Na przykład można usunąć istniejące przegrody (patrz rysunek 2) lub drugie stopnie filtracji. Skutkuje to zmniejszeniem strat ciśnienia. Co więcej, nasze doświadczenie pokazuje, że większość specyfikacji na karcie urządzenia nie odpowiada już rzeczywistości. Wiele systemów zostało przewymiarowanych ze względu na planowanie. Ponadto zapotrzebowanie budynku często zmieniało się na przestrzeni lat. W tym miejscu istnieje dalszy potencjał oszczędności, który możemy wykorzystać dzięki naszemu systemowi. Niezależne badanie Instytutu Obróbki Powietrza i Chłodnictwa w Dreźnie: „Możliwości inspekcji energetycznych dla ustawodawców, operatorów systemów i przemysłu” zaleca redukcję przepływu objętościowego o ponad 20% dla co czwartego systemu. Sama redukcja tej wielkości odpowiada oszczędności energii o ponad 50%.

Rys. 3) Zanieczyszczenia

Pomiar

Często staje się odkryciem powodów do zmniejszenia kosztów operacyjnych.

Profesjonalny pomiar rzeczywistego stanu centrali zapewnia największe bezpieczeństwo punktu operacyjnego. W trzech na pięć przypadków wynik pomiaru nie zgadza się z kartą urządzenia. Możemy zaoferować ten pomiar jako opcję. Mierzymy przepływ objętościowy, wzrost ciśnienia statycznego i zużycie energii elektrycznej przez wentylator.

Optymalizacja

Największy potencjał oszczędności.

W zależności od tego, jak zdecydujesz – na analizę samej karty urządzenia lub na połączenie analizy i pomiaru – naszym celem jest odkrycie maksymalnego potencjału oszczędności dla Ciebie. W tym celu korzystamy z wieloletniego doświadczenia w budowie wentylatorów i instalacji.

Oferta

Podstawa do podjęcia decyzji.

Dzięki naszemu programowi doboru wentylatorów RoVent10 możemy w wyjątkowo krótkim czasie dostarczyć Ci konkretne oferty. Potrzebujemy tylko podstawowych parametrów: przepływ, ciśnienie, wysokość i szerokość przeznaczonej do modernizacji centrali.

Rys. 4) Zamknięte pomieszczenie techniczne
Rys. 5) Wystarczający dostęp dla ECFanGrid

Instalacja

Często bywa wyzwaniem w przypadku tradycyjnych systemów.

Jeśli stary wentylator ma zostać zastąpiony dużym wentylatorem z napędem pasowym lub bezpośrednim, często pojawiają się przeszkody niemal nie do pokonania. Nierzadko zdarza się, że budynek rozrósł się z czasem, utrudniając dostęp do technicznych centrów sterowania. Jeśli jednostka centralna znajduje się na dachu, nowy wentylator musi zostać przeniesiony za pomocą dźwigu, co oznacza dodatkowe koszty. W przypadku kanałów murowanych konieczne może być ich całkowite rozebranie, a następnie ponowne zamurowanie. Z tych powodów jednym z naszych głównych założeń przy opracowywaniu systemu ECFANGRID była łatwość instalacji. Bez problemu można wykorzystać istniejące schody i windy, a także zmieścić się z modułami w każdych drzwiach. Cała konwersja może być wykonana przez dwie osoby. Dodatkowo przyszłe modernizacje można wykonać w ciągu kilku/kilkunastu minut.