Aktualności

Istotne powody i procesy modernizacji central wentylacyjnych w modułowy system ECFANGRID

Istotne powody i procesy modernizacji central wentylacyjnych w modułowy system ECFANGRID

Prawie każdy projekt przebiega według podobnego schematu. Chcielibyśmy podzielić się

Czym jest Retrofit w odniesieniu do technologii ECFANGRID?

Czym jest Retrofit w odniesieniu do technologii ECFANGRID?

Projekt typu Retrofit odnosi się do modernizacji lub doposażenia central