ECFANGRID

ECFANGRID

ZASTOSOWANIE

0+

ZMODERNIZOWANYCH SYSTEMÓW

0MW

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W ROKU

0t

OGRANICZENIE EMISJI CO2 ROCZNIE

Nowe centrale wentylacyjne
Retrofit (wymiana wentylatorów w istniejących centralach)

Wymień stare wentylatory na Rosenberg!

Obniż miesięczne koszty eksploatacji średnio o 50% i chroń środowisko poprzez mniejsze zużycie energii.

Zastępując stare, nieefektywne wentylatory nowoczesnymi, energooszczędnymi wentylatorami EC, można zaoszczędzić do 50% energii i CO2, w zależności od budynku i systemu. Oczywiście przekłada się to również na niższe koszty eksploatacji – przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych: O ile udział wentylatora w kosztach inwestycyjnych systemu HVAC wynosi maksymalnie 3%, o tyle jego udział w kosztach eksploatacyjnych sięga nawet 70%.

Modernizacja istniejących systemów, zwłaszcza wymiana wentylatorów, ma ogromny potencjał oszczędności energii. Jednocześnie dzisiejsza technologia wentylatorów może trwale poprawić dostępność instalacji, konserwację i powietrze w budynku.

Liczne przykłady modernizacji z różnych typów budynków niemieszkalnych – od hoteli po lotniska – pokazują, że okres zwrotu kosztów wymiany wentylatora wynosi średnio tylko od dwóch do pięciu lat, w zależności od systemu i budynku.

NIEZAWODNY • KOMPAKTOWY • ADAPTACYJNY

System Plug & Play
Niezawodny system współpracujących wentylatorów;
Wysoce wydajna technologia EC
Kompaktowa i adaptacyjna konstrukcja
System predestynowany do modernizacji (łatwość wniesienia istniejącymi klatkami schodowymi i windami)
Łatwe czyszczenie (podłoga centrali jest swobodnie dostępna)
Przepływy o dużych wydatkach powietrza
Równomierny przepływ powietrza przez centralę
Redukcja masy centrali
Wbudowany inteligentny system sterowania wydajnością powietrza, ciśnieniem lub temperaturą
Video Trigger
Technologiczna innowacja energetyczna

ECFanGrid firmy Rosenberg to energooszczędny system HVAC z krótkim czasem zwrotu inwestycji.

Nasze wentylatory napędzane silnikami z nowoczesną technologią EC osiągają wskaźniki sprawności powyżej 90%. Mogą one zaoszczędzić do 50% zużycia energii w porównaniu z tradycyjną technologią silników (zgodnie z EC 60034-30) o klasie energetycznej większej niż IE4.

Silniki komutowane elektronicznie (ECM) są nie tylko wydajne w działaniu. Technologia ta eliminuje także komplikacje związane z VFD (napędem o zmiennej częstotliwości) – pozwala na pełną kontrolę prędkości silnika przez różne zmienne środowiskowe w pomieszczeniu, takie jak ciśnienie różnicowe, temperatura, zajętość, czas, itp.

Dzięki temu cały system może wyjątkowo precyzyjnie zarządzać wykorzystaniem energii elektrycznej.

ECFANGRID

CZAS AMORTYZACJI

MY MIERZYMY

TY OSZCZĘDZASZ!

W celu oszacowania przewidywanych oszczędności przeprowadzamy ocenę instalacji na podstawie parametrów znamionowych.  Dodatkową usługą, którą warto rozpatrzyć jest zamówienie odpłatnych pomiarów w czasie rzeczywistym, wykonywanym przez nasz serwis bezpośrednio na miejscu.  Wszystkie dane trafiają do dedykowanego oprogramowania marki Rosenberg, dzięki któremu dokonujemy właściwych przeliczeń. Na ich podstawie generujemy ofertę doboru wraz z kalkulacją szacowanych oszczędności oraz czasu amortyzacji. W celu sporządzenia wstępnej oceny wraz z przygotowaniem oferty, zapraszamy do korzystania z formularza.

ECFANGRID

KORZYŚCI Z MODERNIZACJI

Co jest dla Ciebie szczególnie ważne?

NAJWAŻNIEJSZE ATUTY MODERNIZACJI DLA PROJEKTU

To zależy od Państwa punktu widzenia. System ECFanGrid Retrofit został opracowany w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych stron.

Płaci całościowy rachunek.

Oszczędność energii i niezawodność to dla Państwa najwyższy priorytet. Dlatego oferujemy Państwu profesjonalne pomiary, które określają rzeczywiste zużycie energii i na tej podstawie pokazują potencjał oszczędności energii. Ponadto nasze systemy są zawsze zaprojektowane w sposób redundantny.

Znajduje optymalne rozwiązanie.

Czas jest dla Ciebie najważniejszym czynnikiem. Musisz szybko znaleźć optymalne rozwiązanie. Dlatego do kompletnych ofert, w tym tekstów przetargowych, potrzebujemy tylko czterech szczegółów: Przepływ objętościowy, ciśnienie, wysokość i szerokość.

Musi przebudować system.

Praktyczny aspekt jest dla Ciebie najważniejszy. System musi być łatwy do opanowania. Dlatego wszystkie nasze elementy mogą być przenoszone przez dwie osoby. Do instalacji można wykorzystać istniejące schody i windy. Wszystkie niezbędne materiały otrzymacie Państwo w kompletnym zestawie.

Zarządza systemem przez lata.

Konserwacja, wymiana i niezawodność są dla Państwa szczególnie ważne. Nasze wentylatory są nasmarowane na cały okres eksploatacji i mają bezpośredni napęd (nie trzeba już wymieniać pasków). Mogą być dostarczone w bardzo krótkim czasie i mogą być wymienione w ciągu kilku minut. Dostarczamy do systemu sterowania budynkiem (BMS) wszystkie niezbędne sygnały.

Efektywna wymiana powietrza

ECFANGRID Obniż koszty operacyjne już teraz!

Oszczędność energii
Oszczędność energii
Przestarzałe wentylatory są jedną z głównych przyczyn nadmiernego zużycia energii w istniejących systemach HVAC. Wydajne i energooszczędne komponenty z naszej oferty pozwalają na oszczędność energii nawet do 50%.

Łatwy montaż
Łatwy montaż

ECFanGrid jest idealny do modernizacji istniejących urządzeń HVAC, zwłaszcza gdy trzeba wymienić jeden duży wentylator odśrodkowy. Dzięki mniejszym rozmiarom komponentów, ECFanGrid może być wniesiony do budynku i zainstalowany przez jedną lub dwie osoby przez standardowe drzwi.

Łatwa konserwacja
Łatwa konserwacja
W przeciwieństwie do konwencjonalnego wentylatora z napędem pasowym, który zajmuje stosunkowo dużą powierzchnię podłogi centrali, ECFanGrid umieszczany jest bezpośrednio na ścianie grodziowej. Oznacza to, że utrzymanie higieny w centrali wentylacyjnej jest bardziej efektywne. Do powietrza nawiewanego nie przedostaje się pył, ponieważ nie dochodzi do ścierania pasów napędowych.

Niezawodność
Niezawodność

ECFanGrid oferuje absolutny stopień niezawodności dzięki „wbudowanej” redundancji. W mało prawdopodobnym przypadku awarii jednego z wentylatorów, tracona jest tylko ta część przepływu powietrza. Utrata tego przepływu powietrza jest następnie w pełni automatycznie kompensowana przez zwiększenie prędkości wszystkich pozostałych wentylatorów.

Dla których sektorów rynku modernizacja jest najkorzystniejsza?

SEKTORY RYNKU W ZAKRESIE MODERNIZACJI

W wymienionych tu branżach stosowane są zazwyczaj większe systemy HVAC o wieloletnim przebiegu pracy. Potencjał oszczędności jest więc ogromny. Ponadto w zastosowaniach wrażliwych, ryzyko awarii urządzenia wentylacyjnego może być prawie wyeliminowane dzięki systemowi ECFanGrid.

OBNIŻ KOSZTY EKSPLOATACJI JUŻ TERAZ

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem w celu omówienia możliwości modernizacji systemu