Białe certyfikaty

Białe certyfikaty energetyczne, znane również jako białe certyfikaty energii, to instrumenty ekonomiczne stosowane w celu promowania efektywności energetycznej, oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Są one często wykorzystywane przez rządy i instytucje publiczne jako narzędzia polityki energetycznej.

Głównym celem białych certyfikatów jest stymulowanie inwestycji w efektywność energetyczną poprzez zapewnienie ekonomicznych zachęt dla przedsiębiorstw, instytucji i właścicieli budynków. Programy oparte na białych certyfikatach często obejmują różne sektory gospodarki, takie jak przemysł, budownictwo, transport czy usługi publiczne.

W ramach programu białych certyfikatów, określone cele oszczędności energii lub redukcji emisji są ustalane dla danego sektora lub grupy podmiotów. Każdy podmiot, który osiąga oszczędności energii lub redukcję emisji powyżej wymaganego poziomu, otrzymuje białe certyfikaty jako dowód tych osiągnięć.

 

Dofinansowanie i ulgi podatkowe

W niektórych krajach (w tym w Polsce) system białych certyfikatów umożliwia firmom lub osobom prywatnym otrzymywanie dofinansowań lub ulg podatkowych za inwestycje w technologie, które zmniejszają zużycie energii. Firmy wykorzystujące ECFANGRID mogą zatem uzyskiwać certyfikaty za oszczędności energii, co pozwala na kompensowanie części kosztów inwestycji poprzez sprzedaż certyfikatów na rynku lub wykorzystanie ich do uzyskania ulg.